Danh sách truyện Huyền Huyễn

Mới nhất Xem nhiều Đánh giá cao Tổng cộng 9,214 truyện

Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành Convert

Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành Convert

Hàn Mộ Bạch5,554 chươngĐang ra

Tiên HiệpKhoa HuyễnHuyền Huyễn

310.8 k lượt xem

Trường Sinh: Từ Khí Vận Dòng Bắt Đầu

Trường Sinh: Từ Khí Vận Dòng Bắt Đầu

Giang Thượng Cảnh444 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

27.2 k lượt xem

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Thanh Tửu Bán Hồ1,525 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

128.4 k lượt xem

Người Tại Đấu La, Bắt Đầu Gặp Sét Đánh

Người Tại Đấu La, Bắt Đầu Gặp Sét Đánh

Bạo Sao Tề Thiên Tiêu336 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

13.7 k lượt xem

Chư Thiên Tối Cường Tông Môn Convert

Chư Thiên Tối Cường Tông Môn Convert

Mao Công Tử1,411 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

72.3 k lượt xem

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh Convert

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh Convert

Khả Ninh1,244 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

101.7 k lượt xem

Toàn Chức Pháp Sư Phương Pháp Vương Chuyển Sinh

Toàn Chức Pháp Sư Phương Pháp Vương Chuyển Sinh

Vương 罙 Vương Lâm285 chươngĐang ra

Đô ThịHuyền HuyễnXuyên Không

6 k lượt xem

Khổ Luyện Làm Vương: Ta Một Đường Mãng Đến Cùng!

Khổ Luyện Làm Vương: Ta Một Đường Mãng Đến Cùng!

Giả Lão Nhị470 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

10.1 k lượt xem

Người Chơi Đều Cho Rằng Ta Là Tà Thần

Người Chơi Đều Cho Rằng Ta Là Tà Thần

Sư Tử Tinh Hệ174 chươngĐang ra

Đô ThịHuyền HuyễnDị Giới

1.6 k lượt xem

Hư Thối Lãnh Chúa

Hư Thối Lãnh Chúa

Ti Bạch Đại Mụ544 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

9.6 k lượt xem

Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên

Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên

Khởi Phi Nhất Hào Cơ567 chươngĐang ra

Huyền HuyễnXuyên KhôngHệ Thống

4.8 k lượt xem

Nghịch Thiên Đan Đế Convert

Nghịch Thiên Đan Đế Convert

Duy Dịch Vĩnh Hằng2,608 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

128.7 k lượt xem

Bắt Đầu Vô Địch, Chế Tạo Vạn Cổ Cự Thành

Bắt Đầu Vô Địch, Chế Tạo Vạn Cổ Cự Thành

Lục Vô Cực359 chươngĐang ra

Tiên HiệpKhoa HuyễnHuyền Huyễn

33.5 k lượt xem

Tự Hạn Chế Ta Đơn Giản Vô Địch Convert

Tự Hạn Chế Ta Đơn Giản Vô Địch Convert

Nhất Thoa Yên Ngư 2 Hào2,194 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

59.1 k lượt xem

Huyền Huyễn: Nhân Vật Phản Diện Đầu Tư Phản Lợi, Tiểu Đệ 3000 Vạn Convert

Huyền Huyễn: Nhân Vật Phản Diện Đầu Tư Phản Lợi, Tiểu Đệ 3000 Vạn Convert

Nan Ngôn......285 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

12.4 k lượt xem

Thần Bí, Tiên Lộ, Câu Cá Lão

Thần Bí, Tiên Lộ, Câu Cá Lão

Đầu Ngận Đại T Quân426 chươngĐang ra

Tiên HiệpHuyền Huyễn

12.9 k lượt xem

Hỗn Độn Kiếm Đế

Hỗn Độn Kiếm Đế

Vận Dã1,723 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

12.5 k lượt xem

Đầu Tư Thiên Mệnh Tộc Nhân, Thực Lực Của Ta Là Toàn Tộc Tổng Hoà

Đầu Tư Thiên Mệnh Tộc Nhân, Thực Lực Của Ta Là Toàn Tộc Tổng Hoà

Thụy Bất Tỉnh Miêu 9364 chươngĐang ra

Huyền HuyễnHệ Thống

24.6 k lượt xem

Tiên Võ: Cẩu Tại Thế Gian Phân Thân Yêu Thú Thôn Phệ Tiến Hóa

Tiên Võ: Cẩu Tại Thế Gian Phân Thân Yêu Thú Thôn Phệ Tiến Hóa

Sự Vô Cự Tế221 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

3.2 k lượt xem

Dị Giới Làm Lãnh Chúa Từ Làm Ruộng Bắt Đầu

Dị Giới Làm Lãnh Chúa Từ Làm Ruộng Bắt Đầu

Kim Thiên Trư462 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

8.7 k lượt xem

Cầm Kiếm, Chở Rượu, Kinh Hồng Khách

Cầm Kiếm, Chở Rượu, Kinh Hồng Khách

Hồng Thự Quái434 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

14.7 k lượt xem

Trường Sinh: Ta Có Thể Đột Phá Vạn Pháp Cực Hạn

Trường Sinh: Ta Có Thể Đột Phá Vạn Pháp Cực Hạn

Mộng Du Thành167 chươngĐang ra

Tiên HiệpHuyền Huyễn

11 k lượt xem

Vô Hạn Du Lịch Đoàn Convert

Vô Hạn Du Lịch Đoàn Convert

Yến Cô Hồng892 chươngĐang ra

Đô ThịHuyền HuyễnLinh Dị

10.7 k lượt xem

Trùng Sinh Cây Liễu, Chế Tạo Vạn Cổ Mạnh Nhất Bộ Lạc

Trùng Sinh Cây Liễu, Chế Tạo Vạn Cổ Mạnh Nhất Bộ Lạc

Nam Qua Sao Bắc Qua435 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

50.1 k lượt xem

Thiên Tài Duy Tu Sư

Thiên Tài Duy Tu Sư

Lý Ôn Tửu319 chươngĐang ra

Đô ThịKhoa HuyễnHuyền Huyễn

2.1 k lượt xem

Người Tại Tu Tiên Giới, Ta Cẩu Trở Thành Tu Tiên Đại Lão

Người Tại Tu Tiên Giới, Ta Cẩu Trở Thành Tu Tiên Đại Lão

Hỉ Hoan Hàm Thái Ngư616 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

32.2 k lượt xem

Trường Sinh Từ Tông Môn Tạp Dịch Bắt Đầu

Trường Sinh Từ Tông Môn Tạp Dịch Bắt Đầu

Tâm Cảnh Vô Cực279 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

5 k lượt xem

Bắt Đầu Trở Thành Thủ Tọa, Đánh Dấu Cực Đạo Đế Binh! Convert

Bắt Đầu Trở Thành Thủ Tọa, Đánh Dấu Cực Đạo Đế Binh! Convert

Sách Đản Chuyên Gia697 chươngĐang ra

Huyền Huyễn

52.7 k lượt xem

Mỹ Nhân Khuynh Thành [ Xuyên Nhanh ]

Mỹ Nhân Khuynh Thành [ Xuyên Nhanh ]

Mộng. Thiên Hàng77 chươngFull

Ngôn TìnhHuyền HuyễnCổ Đại

43 lượt xem

Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng 2 [ Xuyên Nhanh ]

Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng 2 [ Xuyên Nhanh ]

TJ Truy Mộng Nhân80 chươngFull

Đô ThịNgôn TìnhHuyền Huyễn

76 lượt xem