Danh sách truyện Lịch Sử

Mới nhất Xem nhiều Đánh giá cao Tổng cộng 1,004 truyện

Tam Quốc: Bắt Đầu Tiếp Bàn Lưu Bị, Tái Tạo Đại Hán Vương Triều

Tam Quốc: Bắt Đầu Tiếp Bàn Lưu Bị, Tái Tạo Đại Hán Vương Triều

Trường Cung Vãn Nguyệt437 chươngĐang ra

Lịch Sử

4.4 k lượt xem

Tam Quốc Vô Hạn Ban Thưởng Tranh Bá Thiên Hạ

Tam Quốc Vô Hạn Ban Thưởng Tranh Bá Thiên Hạ

Ái Xướng Tình Ca Đại Thúc273 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

6.1 k lượt xem

Phong Lưu Tam Quốc: Bắt Đầu Cưới Đại Kiều

Phong Lưu Tam Quốc: Bắt Đầu Cưới Đại Kiều

Trục Tinh988 chươngĐang ra

Lịch Sử

27.1 k lượt xem

Tam Quốc: Vũ Lực Thăng Đầy, Bắt Đầu Giết Xuyên Thảo Nguyên

Tam Quốc: Vũ Lực Thăng Đầy, Bắt Đầu Giết Xuyên Thảo Nguyên

Manh Đảo Bá Tước93 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

2 k lượt xem

Tam Quốc: Bắt Đầu Tào Tháo Đưa Điêu Thuyền Cùng Lữ Linh Khởi

Tam Quốc: Bắt Đầu Tào Tháo Đưa Điêu Thuyền Cùng Lữ Linh Khởi

Giang Thành Nguyệt620 chươngĐang ra

Lịch Sử

6.1 k lượt xem

Bắt Đầu Triệu Hoán Lý Nho Cùng Hoàng Trung

Bắt Đầu Triệu Hoán Lý Nho Cùng Hoàng Trung

Tam Hợp Nhất Cá Liệu Trình300 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

8.5 k lượt xem

Điệu Thấp Hoàng Tử, Sắp Đặt Mười Năm Chấn Kinh Thiên Hạ!

Điệu Thấp Hoàng Tử, Sắp Đặt Mười Năm Chấn Kinh Thiên Hạ!

Nhất Tiếu Nại Hòa170 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

9.1 k lượt xem

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử Convert

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử Convert

Tồn Bất Dịch2,303 chươngĐang ra

Lịch Sử

97.1 k lượt xem

Hắn Một Quyền Có Thể Đánh Chết Lữ Bố, Ngươi Gọi Đây Là Mưu Sĩ

Hắn Một Quyền Có Thể Đánh Chết Lữ Bố, Ngươi Gọi Đây Là Mưu Sĩ

Thừa Tương Biệt Lãng417 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHài Hước

23.1 k lượt xem

Lưu Vong Hoàng Tử, Bách Quan Quỳ Cầu Tiến Đều Đế! Convert

Lưu Vong Hoàng Tử, Bách Quan Quỳ Cầu Tiến Đều Đế! Convert

Nhân Gian Chấp Niệm772 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngCổ Đại

15.6 k lượt xem

Vừa Gặp Từ Hôn, Liền Bị Nghe Lén Tiếng Lòng

Vừa Gặp Từ Hôn, Liền Bị Nghe Lén Tiếng Lòng

Phẫn Nộ Tiểu Hắc Tử477 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

20.8 k lượt xem

Đế Quốc Lớn Phản Tặc Convert

Đế Quốc Lớn Phản Tặc Convert

Bạch Sắc Cô Đảo1,400 chươngĐang ra

Lịch SửCổ Đại

12.6 k lượt xem

Loạn Chiến Tam Quốc Chí Tranh Bá Triệu Hoán

Loạn Chiến Tam Quốc Chí Tranh Bá Triệu Hoán

Cửu Tiêu Lạc Tuyết1,940 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

24.5 k lượt xem

Xuyên Qua Tam Quốc: Bắt Đầu Dung Hợp Hạng Vũ

Xuyên Qua Tam Quốc: Bắt Đầu Dung Hợp Hạng Vũ

Mặc Hành Thiên Hạ801 chươngĐang ra

Lịch SửHệ Thống

7.9 k lượt xem

Tổ Tông Phù Hộ: Ta Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia

Tổ Tông Phù Hộ: Ta Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia

Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ700 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

9.7 k lượt xem

Hán Mạt Danh Xưng Bá Từ Thảo Nguyên Bắt Đầu

Hán Mạt Danh Xưng Bá Từ Thảo Nguyên Bắt Đầu

Giới Tửu Tửu Quỷ212 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngCổ Đại

4.7 k lượt xem

Phong Lưu Hoàng Thái Tử

Phong Lưu Hoàng Thái Tử

Yên Thập Tam1,764 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngCổ Đại

16.4 k lượt xem

Minh Mạt Đại Trại Chủ Convert

Minh Mạt Đại Trại Chủ Convert

Bột Hải Quận Công1,183 chươngĐang ra

Lịch SửCổ Đại

11.3 k lượt xem

Cửu Tử Đoạt Đích: Phế Vật Hoàng Tử Bắt Đầu Bị Giáng Chức Bắc Lạnh

Cửu Tử Đoạt Đích: Phế Vật Hoàng Tử Bắt Đầu Bị Giáng Chức Bắc Lạnh

Tiểu Tiểu Giáp Xác Trùng 339454 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

22.5 k lượt xem

Mò Cá Vương Gia Bị Thúc Ép Kinh Doanh

Mò Cá Vương Gia Bị Thúc Ép Kinh Doanh

Phiêu Tuyết Luyến Ca555 chươngĐang ra

Lịch Sử

10.1 k lượt xem

Tam Quốc: Bắt Đầu Dung Hợp Lý Nguyên Bá Convert

Tam Quốc: Bắt Đầu Dung Hợp Lý Nguyên Bá Convert

Ngũ Tử Lương Tương300 chươngFull

Lịch SửHệ Thống

5.6 k lượt xem

Ta Tại Tam Quốc Đa Tử Đa Phúc, Bắt Đầu Cướp Hôn Kinh Châu

Ta Tại Tam Quốc Đa Tử Đa Phúc, Bắt Đầu Cướp Hôn Kinh Châu

Công Tử Doanh Cao204 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

5.6 k lượt xem

Kỵ Sĩ Lang Thang Bắt Đầu: Ta Có Giản Dị Số Liệu Mặt Ngoài

Kỵ Sĩ Lang Thang Bắt Đầu: Ta Có Giản Dị Số Liệu Mặt Ngoài

Đâu Lý Một Hữu Nhất Phân Tiền385 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

6.2 k lượt xem

Người Tại Hán Mạt: Giản Lược Hóa Kỹ Năng Bắt Đầu Vô Địch

Người Tại Hán Mạt: Giản Lược Hóa Kỹ Năng Bắt Đầu Vô Địch

Công Tử Tiểu Dịch298 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

7.8 k lượt xem

Onmyōji, Tại Kinh Đô Heian-Kyō Làm Quý Tộc

Onmyōji, Tại Kinh Đô Heian-Kyō Làm Quý Tộc

Miêu Nam Bắc!271 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

1.8 k lượt xem

Trẫm Không Muốn Làm Cẩu Huyết Văn Nam Chính!

Trẫm Không Muốn Làm Cẩu Huyết Văn Nam Chính!

Thu Nguyệt Ái Lỵ158 chươngĐang ra

Lịch Sử

1.3 k lượt xem

Gian Tướng: Từ Hoàng Hậu Tẩm Cung Bắt Đầu

Gian Tướng: Từ Hoàng Hậu Tẩm Cung Bắt Đầu

Mã Tự Tiểu Tả Tháp764 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên Không

18.2 k lượt xem

Tam Quốc: Ta Giết Địch Gấp Trăm Lần Bạo Binh Tạo Phản Hợp Lý A

Tam Quốc: Ta Giết Địch Gấp Trăm Lần Bạo Binh Tạo Phản Hợp Lý A

Ái Trướng Trư142 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

4.5 k lượt xem

Người Tại Tổng Võ Viết Nhật Ký, Nữ Hiệp Xin Tha Mệnh

Người Tại Tổng Võ Viết Nhật Ký, Nữ Hiệp Xin Tha Mệnh

Dạ Toàn Luật403 chươngĐang ra

Võ HiệpLịch SửXuyên Không

22 k lượt xem

Dị Thế Chi Triệu Hoán Quần Hùng

Dị Thế Chi Triệu Hoán Quần Hùng

Tiêu Tương Vi Tuyết254 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

3.1 k lượt xem