Danh sách truyện Lịch Sử

Mới nhất Xem nhiều Đánh giá cao Tổng cộng 798 truyện
Kích Hoạt Đế Vương Hệ Thống, Bắt Đầu Triệu Hoán Điển Vi Convert

Kích Hoạt Đế Vương Hệ Thống, Bắt Đầu Triệu Hoán Điển Vi Convert

Thập Nhất Điểm325 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên Không

15.3 k lượt xem

Cưới Hoàng Hậu, Lại Để Ta Chuyện Này Thái Giám Hỗ Trợ? Convert

Cưới Hoàng Hậu, Lại Để Ta Chuyện Này Thái Giám Hỗ Trợ? Convert

Nhĩ Thị Trư Mạ!752 chươngĐang ra

Lịch Sử

44.1 k lượt xem

Ta Hôn Quân, Bắt Đầu Tiễn Đưa Giang Sơn, Thành Thiên Cổ Nhất Đế Convert

Ta Hôn Quân, Bắt Đầu Tiễn Đưa Giang Sơn, Thành Thiên Cổ Nhất Đế Convert

Thanh Chưng462 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

51.6 k lượt xem

Đế Quốc Lớn Phản Tặc Convert

Đế Quốc Lớn Phản Tặc Convert

Bạch Sắc Cô Đảo776 chươngĐang ra

Lịch SửCổ Đại

6.2 k lượt xem

Cả Triều Gian Thần, Muốn Nâng Ta Làm Thiên Cổ Nhất Đế!

Cả Triều Gian Thần, Muốn Nâng Ta Làm Thiên Cổ Nhất Đế!

Thủy Quả Miêu213 chươngĐang ra

Quan TrườngLịch Sử

4.1 k lượt xem

S Cấp Hệ Thống Phụ Trợ: Thiên Cổ Quần Hùng Đều Là Ta Dùng Convert

S Cấp Hệ Thống Phụ Trợ: Thiên Cổ Quần Hùng Đều Là Ta Dùng Convert

Ức Tiếu Hồng Trần311 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên KhôngHệ Thống

9.9 k lượt xem

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử Convert

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử Convert

Tồn Bất Dịch1,958 chươngĐang ra

Lịch Sử

83 k lượt xem

Hồng Lâu Liễn Nhị Gia Convert

Hồng Lâu Liễn Nhị Gia Convert

Đào Lý Bất Am Xuân Phong537 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

2.3 k lượt xem

Thái Giám Dỏm: Bắt Đầu Bị Thái Hậu Dưỡng Thi Convert

Thái Giám Dỏm: Bắt Đầu Bị Thái Hậu Dưỡng Thi Convert

Ngọc Tam Thủy561 chươngĐang ra

Quan TrườngLịch SửLinh Dị

3.4 k lượt xem

Đại Tần: Từ 100 Vạn Độ Thuần Thục Bắt Đầu Vô Địch

Đại Tần: Từ 100 Vạn Độ Thuần Thục Bắt Đầu Vô Địch

Thị Thái Nhất A221 chươngĐang ra

Lịch Sử

4.9 k lượt xem

Tam Quốc: Tào Doanh Chủ Mưu, 9 Giờ Tới 5 Giờ Về Convert

Tam Quốc: Tào Doanh Chủ Mưu, 9 Giờ Tới 5 Giờ Về Convert

Bất Khuất Thanh Đồng342 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

5.8 k lượt xem

Đại Tần Vạn Hướng: Kim Bảng Bộc Quang Thân Phận Của Ta Convert

Đại Tần Vạn Hướng: Kim Bảng Bộc Quang Thân Phận Của Ta Convert

Tối Thị Quang Âm Lưu Bất Trụ526 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên Không

7 k lượt xem

Ta Tại Nguyên Thủy Bộ Lạc Làm Tù Trưởng Convert

Ta Tại Nguyên Thủy Bộ Lạc Làm Tù Trưởng Convert

Tây Nguyên Công Tử1,454 chươngFull

Lịch SửXuyên KhôngĐiền Viên

10.7 k lượt xem

Chuế Tế - Người Ở Rể

Chuế Tế - Người Ở Rể

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu1,161 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên Không

1.3 k lượt xem

Ý Của Ta Ngốc Lợi Convert

Ý Của Ta Ngốc Lợi Convert

Hoàng Du Khảo Man Đầu650 chươngĐang ra

Quân SựLịch Sử

1.5 k lượt xem

Đế Sư Là Cái Hố

Đế Sư Là Cái Hố

Phỉ Thạc Mạc Thự1,360 chươngĐang ra

Lịch SửHài Hước

10.4 k lượt xem

Ỷ Thiên Hậu Truyện (Trương Vô Kỵ Cùng Hoàng Sam Nữ Tử)

Ỷ Thiên Hậu Truyện (Trương Vô Kỵ Cùng Hoàng Sam Nữ Tử)

Edit bởi Ân Dương Diện74 chươngFull

Võ HiệpLịch SửSắc Hiệp

81 k lượt xem

Đại Tần: Thủy Hoàng Đế, Ta Thật Không Có Lừa Gạt Ngươi A Convert

Đại Tần: Thủy Hoàng Đế, Ta Thật Không Có Lừa Gạt Ngươi A Convert

Tần Vương Nhiễu Trư668 chươngĐang ra

Lịch SửXuyên Không

14.2 k lượt xem

Tam Quốc: Quân Đội Của Ta Trận Pháp Quá Vô Địch! Convert

Tam Quốc: Quân Đội Của Ta Trận Pháp Quá Vô Địch! Convert

Vô Song Trận Pháp65 chươngDrop

Quân SựLịch Sử

671 lượt xem

Ta Chính Là Tam Quốc Đệ Nhất Đòn Khiêng Tinh Convert

Ta Chính Là Tam Quốc Đệ Nhất Đòn Khiêng Tinh Convert

Thiên Hạ Nhất Kiếm579 chươngTạm ngưng

Lịch Sử

978 lượt xem

Tam Quốc: Ta Mã Tắc, Bắt Đầu Miểu Sát Trương Cáp Convert

Tam Quốc: Ta Mã Tắc, Bắt Đầu Miểu Sát Trương Cáp Convert

Thủy Chử Đại Sa Ngư380 chươngTạm ngưng

Quân SựLịch Sử

1.1 k lượt xem

Tham Gia Đường Triều Nối Mạng A Convert

Tham Gia Đường Triều Nối Mạng A Convert

Bắc Thượng Sơ Trung421 chươngDrop

Quân SựLịch Sử

1 k lượt xem

Thái Giám Dỏm: Từ Chiến Lược Hoàng Thái Hậu Bắt Đầu Convert

Thái Giám Dỏm: Từ Chiến Lược Hoàng Thái Hậu Bắt Đầu Convert

Bạch Tiểu Bạch381 chươngTạm ngưng

Lịch SửXuyên Không

2.7 k lượt xem

Thái Giám Dỏm: Từ Chiến Lược Hoàng Hậu Bắt Đầu Chế Bá Thiên Hạ Convert

Thái Giám Dỏm: Từ Chiến Lược Hoàng Hậu Bắt Đầu Chế Bá Thiên Hạ Convert

Phẫn Nộ Tiểu Phong Tử273 chươngTạm ngưng

Lịch Sử

12.2 k lượt xem

Đại Đường Chi Phá Án Thần Bộ Convert

Đại Đường Chi Phá Án Thần Bộ Convert

Ma1092735680880 chươngDrop

Quân SựLịch Sử

3.3 k lượt xem

Tam Quốc Chi Ký Châu Tiểu Bá Vương Convert

Tam Quốc Chi Ký Châu Tiểu Bá Vương Convert

Trọng Khai Xà Xà701 chươngTạm ngưng

Lịch SửXuyên Không

4.4 k lượt xem

Loạn Thế Chi Thứ Dân Quật Khởi Convert

Loạn Thế Chi Thứ Dân Quật Khởi Convert

Đằng Hãn Dục Châu550 chươngTạm ngưng

Lịch SửXuyên KhôngCổ Đại

3.4 k lượt xem

Minh Mạt Đại Trại Chủ Convert

Minh Mạt Đại Trại Chủ Convert

Bột Hải Quận Công760 chươngTạm ngưng

Lịch SửCổ Đại

3 k lượt xem

Nam Tống Bất Khái Thấu

Nam Tống Bất Khái Thấu

Đệ Thập Cá Danh Tự5 chươngTạm ngưng

Lịch Sử

38 lượt xem

Nhanh Xuyên: Ác Độc Nam Phối Tẩy Trắng Nhớ Convert

Nhanh Xuyên: Ác Độc Nam Phối Tẩy Trắng Nhớ Convert

Bất Khẳng243 chươngTạm ngưng

Lịch SửHệ Thống

273 lượt xem