Danh sách truyện Tiểu Thuyết

Mới nhất Xem nhiều Đánh giá cao Tổng cộng 69 truyện
Tuyệt Thế Đường Môn Chi Bách Biến Làm Vương Convert

Tuyệt Thế Đường Môn Chi Bách Biến Làm Vương Convert

Tử Vong Ngâm Xướng84 chươngDrop

Tiểu Thuyết

94 lượt xem

Đấu La: Võ Hồn Huyền Quy, Bắt Đầu Phản Giáp Bạo Kích Convert

Đấu La: Võ Hồn Huyền Quy, Bắt Đầu Phản Giáp Bạo Kích Convert

Tùng Phi Thư Viện223 chươngDrop

Tiểu Thuyết

5.5 k lượt xem

Đấu Phá: Bắt Đầu Ách Nan Độc Thể Convert

Đấu Phá: Bắt Đầu Ách Nan Độc Thể Convert

Nhất Cổ Đồng Xú Vị273 chươngĐang ra

Tiểu Thuyết

2.5 k lượt xem

Mộc Diệp: Trong Cơ Thể Ta Có Cái Quang Chi Cự Nhân Convert

Mộc Diệp: Trong Cơ Thể Ta Có Cái Quang Chi Cự Nhân Convert

Đại Gia Lam Bàn Tử314 chươngĐang ra

Tiểu Thuyết

1.8 k lượt xem

Thứ Nguyên Từ Gia Giáo Bắt Đầu Convert

Thứ Nguyên Từ Gia Giáo Bắt Đầu Convert

Hình Thái Đại Toàn227 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

846 lượt xem

Xen Lẫn Trong Fairy Tail  Ninja Convert

Xen Lẫn Trong Fairy Tail Ninja Convert

Khả Nhạc Chử Đường Tương146 chươngDrop

Tiểu Thuyết

1.1 k lượt xem

Đấu La Chi Võ Hồn Trái Ác Quỷ Convert

Đấu La Chi Võ Hồn Trái Ác Quỷ Convert

Mạc Hư Độ489 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

6 k lượt xem

Đấu La Chi Ta  Võ Hồn Là Máy Mô Phỏng Convert

Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Máy Mô Phỏng Convert

Ngư Đồng Âm Tự317 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

17.3 k lượt xem

Đấu La: Ta Thật Không Có Muốn Cho Bỉ Bỉ Đông Mang Thai A Convert

Đấu La: Ta Thật Không Có Muốn Cho Bỉ Bỉ Đông Mang Thai A Convert

Na Nhất Dạ Thôi Xán83 chươngDrop

Tiểu Thuyết

2 k lượt xem

Đấu La Chi Phi Phàm Nhị Cáp Convert

Đấu La Chi Phi Phàm Nhị Cáp Convert

Tiểu Thuyết Tiễn Tập878 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

1.2 k lượt xem

Đấu Phá: Bắt Đầu Thu Vân Vận Vì Nữ Bộc Convert

Đấu Phá: Bắt Đầu Thu Vân Vận Vì Nữ Bộc Convert

Nỗ Lực Cật Phạn321 chươngFull

Tiểu Thuyết

12.4 k lượt xem

Hokage Vô Hạn Đồng Thuật Convert

Hokage Vô Hạn Đồng Thuật Convert

Kinh Hồng Tuyệt Hưởng530 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

4.4 k lượt xem

Mộc Diệp: Ta Tại Nhẫn Giới Can Kinh Nghiệm Convert

Mộc Diệp: Ta Tại Nhẫn Giới Can Kinh Nghiệm Convert

Thanh Bôi Thiển Trản255 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

4.7 k lượt xem

Toàn Chức Pháp Sư Chi Băng Thiên Tuyết Đế Convert

Toàn Chức Pháp Sư Chi Băng Thiên Tuyết Đế Convert

Tuyết Hạ Minh Nguyệt398 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

13.5 k lượt xem

Artoria  Vạn Giới Đường Đi Convert

Artoria Vạn Giới Đường Đi Convert

Thế Lương Viêm Thái68 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

471 lượt xem

Đấu La Chi Phụ Trợ Lợi Hại Convert

Đấu La Chi Phụ Trợ Lợi Hại Convert

Ngũ Nguyệt Hắc419 chươngTạm ngưng

Đô ThịTiểu Thuyết

21.1 k lượt xem

Đấu Phá Bán Bình, Bắt Đầu Vân Vận Đột Phá Đấu Tông! Convert

Đấu Phá Bán Bình, Bắt Đầu Vân Vận Đột Phá Đấu Tông! Convert

Chuyên Thâu Đối Diện Hồng402 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

26.3 k lượt xem

Toàn Dân Áo Giáp: Bắt Đầu Hệ Thống Của Ta Khởi Động Lại 3 Năm Convert

Toàn Dân Áo Giáp: Bắt Đầu Hệ Thống Của Ta Khởi Động Lại 3 Năm Convert

Quân Tử Hạo Nguyệt326 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

2.8 k lượt xem

Thành Phố Học Viện  Khôi Lỗi Sư Convert

Thành Phố Học Viện Khôi Lỗi Sư Convert

Đông Kinh 120971 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

817 lượt xem

Từ Đấu La Bắt Đầu Yêu Cơ Convert

Từ Đấu La Bắt Đầu Yêu Cơ Convert

Lịch Thủy Vô Mộng Sinh306 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

10.5 k lượt xem

Từ Ước Chiến Bắt Đầu Lữ Hành Convert

Từ Ước Chiến Bắt Đầu Lữ Hành Convert

Tứ Mịch Nãi Tứ Mịch Nại287 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

654 lượt xem

Fairy Tail Văn Tự Ma Pháp Convert

Fairy Tail Văn Tự Ma Pháp Convert

Hạ Vọng Đông325 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

6.1 k lượt xem

Vạn Giới: Từ Vấn Đáp Bắt Đầu Convert

Vạn Giới: Từ Vấn Đáp Bắt Đầu Convert

Nhất Nhất Ngũ214 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

2.2 k lượt xem

Đấu La: Chuyển Sinh Hải Hồn Thú, So Kỳ Pháo Đài Tam Đại Tướng Convert

Đấu La: Chuyển Sinh Hải Hồn Thú, So Kỳ Pháo Đài Tam Đại Tướng Convert

Vô Sắc Cáp Cáp Tử622 chươngTạm ngưng

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

13.3 k lượt xem

Từ Tru Tiên Bắt Đầu Tu Chân Giả Convert

Từ Tru Tiên Bắt Đầu Tu Chân Giả Convert

Chính Đạo Yêu Nhân149 chươngFull

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

2.3 k lượt xem

Sụp Đổ Truyện Ký Convert

Sụp Đổ Truyện Ký Convert

Nhược Thủy Chi307 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

968 lượt xem

Đấu La Chi Mang Theo Bóng Đen Binh Đoàn Thu Đồ Tiểu Vũ Convert

Đấu La Chi Mang Theo Bóng Đen Binh Đoàn Thu Đồ Tiểu Vũ Convert

Chung Cực Hùng Miêu425 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

9 k lượt xem

Toàn Chức Pháp Sư: Tiến Hóa A! Digimon Convert

Toàn Chức Pháp Sư: Tiến Hóa A! Digimon Convert

Hoa Thốn Sam151 chươngTạm ngưng

Tiểu Thuyết

1.9 k lượt xem

Đấu La Chi Ta Công Kích Có Thể Bạo Thuộc Tính Convert

Đấu La Chi Ta Công Kích Có Thể Bạo Thuộc Tính Convert

Sư Phó Băng Hồng Trà210 chươngDrop

Tiểu ThuyếtĐồng Nhân

2.5 k lượt xem

Ung Thư Phổi Màn Cuối: Ta Tại Vô Ma Địa Cầu Thôi Diễn Siêu Phàm Convert

Ung Thư Phổi Màn Cuối: Ta Tại Vô Ma Địa Cầu Thôi Diễn Siêu Phàm Convert

Nỗ Lực Hoạt Trứ Ngưu1,418 chươngTạm ngưng

Ngôn TìnhTiểu Thuyết

13.2 k lượt xem