/40
Từ đám mây rơi xuống trở thành một tên hèn mọn gia nô la trưng thu, trong lúc vô tình đem mình luyện thành một kiện binh khí.

Một đạo chống lại mở màn, liền như vậy ầm vang kéo ra.

Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí nhục thân, dựa vào vĩnh viễn không thỏa hiệp kiên cường tín niệm, hướng về đỉnh phong từng bước rảo bước tiến lên.

Hào cường tranh hùng, các tộc tranh bá, Phong Khởi Vân Động.

Lấy pháp bảo thân thể, khắc thế gian địch, làm la trưng thu mở mắt ra một cái chớp mắt, truyền thuyết liền như vậy bắt đầu......

Thư hữu QQ nhóm: 157502224

Truyện ngẫu nhiên