/7
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Bần đạo Trương Tam Phong, lấy lý phục người 】 xuyên qua đến một cái tổng võ thế giới, trở thành tông sư võ học Trương Tam Phong.

Nhưng hắn bây giờ còn là thiếu niên, võ công còn không cao, đang cùng sư phụ Giác Viễn đại sư, tại Thiếu lâm tự làm khổ bức tạp dịch đệ tử......

Bất quá, cái này có quan hệ gì đâu? Hắn kế thừa Trương Tam Phong tư chất, ngộ tính, người khác luyện võ hắn tu tiên, ngạo thị thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Không ngờ, lại kích hoạt lên cơ duyên ban thưởng hệ thống.

Ăn...

Truyện ngẫu nhiên