/4

[ hệ thống ] + [ hợp thành ] + [ vững vàng / cẩu ]

Xuyên qua Tiên Giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống.

"Sư huynh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?"

Lâm Viễn: "Không, ta muốn bế quan."

"Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật."

Lâm Viễn: "Tốt, ta sẽ chuẩn bị ức điểm điểm."

"Trưởng lão, Yêu Vương nhanh giết tới! Chúng ta chạy mau a."

Lâm Viễn: "Cảnh giới gì?"

"Kim Đan hậu kỳ a! Trưởng lão đi mau a."

Lâm Viễn thong thả nhìn thoáng qua trong đầu mình Nguyên Anh, trầm tư phải đánh thế nào mới có thể hợp lý một điểm.

Truyện ngẫu nhiên