/26

Sau khi An Lương thi đại học xong thì nhận được hệ thống, chính thức bước vào đỉnh phong nhân sinh.


Cầu các đh giới thiệu và chia sẻ với bạn bè giúp ta. 


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học!

Truyện ngẫu nhiên