/4

Tên lừa đảo: Kiểm tra đến ngài có một bút 20w USD ngoại cảnh tiêu phí ghi chép, xin hỏi là ngài bản thân tiêu phí sao?Lộ Trạch: Là ta bản thân tiêu phí, làm sao?Tên lừa đảo nghĩ thầm, ngươi thật là có thể chém gió!Lộ Trạch: Không nghĩ đến. . . Ta ở nước ngoài mua súng đạn sự, chung quy vẫn là lộ ra ánh sáng!Lộ Trạch dùng thần cấp giọng nói kỹ năng, bắt chước được nhiều tên tiểu đệ âm thanh, cùng với AK bắn phá âm thanh.Tên lừa đảo hoàn toàn biến sắc, ta muốn báo cảnh!Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Phản Sáo Lộ Tên Lừa Đảo, Đối Phương Bị Doạ Phải Báo Cảnh Sát!

Truyện ngẫu nhiên