Edit : Hiên Viên Nguyệt
Thể loại: hiện đại,HE

Cô không nghĩ sẽ có ngày mình được lên chức nhưng lại thất bại, đã vậy bạn trai cuốn gói mà chạy,

Xui xẻo hơn nữa lại còn bị chủ nhà lừa đi tất cả những gì còn sót lại trong nhà trọ

Trên đời này còn có người so với nàng xui xẻo hơn sao?

Ai ngờ nàng vận rủi không đi, kế tiếp lại xoay bị thương chân,

Phát tiết hành động tức giận, nàng lại gặp phải một cái kỳ quái lưu manh,

Một khắc trước còn mới hung ác hướng nàng bắt đền tiền thuốc men,

Ngay sau đó lại biến hóa nhanh chóng thành nhân sĩ thiện tâm,

Đưa nàng chạy chữa hồi quán trọ, lại càng cung cấp một cái phòng thuê siêu giá trị,

Nhưng là hắn có thể hay không tôn trọng nàng một chút,

Đừng có đem nàng trở thành tàn phế ôm đi ôm lại a!

Gì? Hắn là chủ tầng tám của bát lâu nhà trọ?

Không phải cái địa phương mà nàng bị lừa sao? Không khỏi quá khéo đi!

Huống chi hắn bất quá là một cái lưu manh,

Không nên quá khoa xuống biển khẩu nói phải giúp nàng đòi lại công bằng đi

Còn mặt dày tự tiến cử làm bạn trai, nàng

Nàng cũng sẽ không lại lại bị lừa đâu!

Truyện ngẫu nhiên