Những câu chuyện thường ngày dễ thương của hai anh em Mạc Ngôn và Mạc Nhiên 

nương tựa lẫn nhau như thế nào sau khi ba mẹ mất. 

Cách đứa em bá đạo chiếm giữ anh trai và mức độc cuồng huynh luyến. 

Lẫn cách đối phó ma lanh với thân thích gần xa luôn dòm ngó tài sản của gia đình ra sao.


Truyện ngẫu nhiên