/43

Hút tinh ma quyết, dị giới sính uy.Đinh hạo, một cái vô sỉ không có điểm mấu chốt gia hỏa, một khối hút tinh quái thạch, một phần hút tinh đại pháp, lại có thể ở dị giới nhấc lên bao lớn gợn sóng đâu?Linh đan diệu dược, hút!Linh bảo tiên kiếm, hút!Cấm chế trận pháp, hút!Tinh cầu hồng hoang, hút hút hút!Đến nỗi sư tỷ sư muội, cạc cạc cạc!!==============="Nhân vi cái gì muốn tồn tại? Tồn tại chính là vì kiến thức!""Đi càng nhiều lộ, kiến thức càng nhiều xuất sắc, đã chết cũng không tiếc nuối!"Địa cầu tới tiểu nam sinh Đinh Hạo, mang theo hắn ước nguyện ban đầu, đi lên một cái trở thành 《 cái thế Tiên Tôn 》 thông thiên đại đạo!=================Tác giả tự định nghĩa nhãnKiêu ngạo minh tinh hệ thống lưu chức tràngTruyện ngẫu nhiên