/2

【 võ hiệp + không hệ thống + kiếm đạo + nhẹ nhõm + trường sinh 】

Hư giả giang hồ: "Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm."

Chân thực giang hồ: "Ta nghĩ rút kiếm."

"Không, ngươi không muốn." Đạo Tông khôi thủ, phật môn thế tôn, Ma giáo giáo chủ hảo ngôn khuyên nhủ

. . . .

Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?

Ta có một kiếm, dao sắc nhiễm hồng trần. Một cái thật lớn thế giới võ hiệp, long xà bay múa, khói trên sông mênh mông, tráng lệ chói lọi.

Giang hồ miếu đường, Hoàng Đồ bá nghiệp, không bằng cầm kiếm chở rượu, phóng ngựa cuồng ca.

Viễn phó nhân gian kinh hồng yến, thấy thiên hạ thịnh thế nhan.

Truyện ngẫu nhiên