/16

"—— « Rubic Thứ Nguyên sử dụng nói rõ » —— "

"Một: Rubic Thứ Nguyên có thể tự động hấp thu tồn tại ở trong thứ nguyên năng lượng, một tháng một lần, có thể ngẫu nhiên mở ra thông đạo thứ nguyên, tiến hành thứ nguyên xuyên toa."

"Hai: Rubic Thứ Nguyên có chuyển đổi khác biệt thứ nguyên lực lượng công năng, có thể tùy thời mở ra, tùy thời sử dụng."

"Ba: Rubic Thứ Nguyên bên trong phụ không gian trữ vật, có thể tùy thời mở ra, tùy thời sử dụng."

"Bốn: . . ."

Đây là cố sự về một nam nhân đã từng không cách nào lựa chọn tương lai của mình, kiếp này thề muốn vì chính mình mà sống.

Mang theo Rubic Thứ Nguyên, Riegel đi tới kiếm cùng ma pháp thế giới khác, du tẩu cùng từng cái thứ nguyên, chờ mong tại dị thế giới có thể có được cứu rỗi.

Truyện ngẫu nhiên