/10


Cái gì là nhân vật phản diện, làm đủ trò xấu chính là nhân vật phản diện? Đó cũng quá low , đem làm đủ trò xấu mới gọi chân chính trùm phản diện.
“Cái gì? Hào quang nhân vật chính, ở trước mặt ta căn bản vốn không tồn tại.”
“Thay lòng đổi dạ? Chuyện thường ngày mà thôi.”
“Tai họa thương sinh? Đây chỉ là một mục tiêu nhỏ.”
......
Xuyên qua thành chính mình viết trong tiểu thuyết, cho nhân vật chính tiền kỳ cày quái thăng cấp dùng tiểu nhân vật phản diện, hảo khổ cực a, đây là sống không quá hai chương tiết tấu sao.
Cũng may ta có kim thủ chỉ, để chư thiên nhân vật phản diện hệ thống giúp ta phong tao nghịch tập a, cướp nhân vật chính muội tử, lại quăng kiếm lời nhân vật phản diện giá trị......
Vũ Văn thiên kiêu ngạo mà tỏ vẻ, ta muốn làm Chư Thiên Vạn Giới tối cường trùm phản diện.

Truyện ngẫu nhiên