/3
Chư thiên phản xuyên việt Chat group giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com một lần tình cờ tiến vào một cái phản xuyên việt Chat group.
Nơi này có Chư Thiên Vị mặt bản thể.
Bọn hắn kêu khóc muốn ta hỗ trợ.
Nghe nói ngươi là người xuyên việt?
Xin lỗi!

Ta chuyên môn phản xuyên việt.
Nghe nói ngươi có hệ thống?
Tới tới tới, để cho ta nhìn một chút hệ thống của ngươi đến cùng dáng dấp ra sao.
“Thu đến đến từ Thủy Hử truyện hồng bao.”
“Thu đến đến từ dưới một người hồng bao.”
“Thu đến đến từ hồ yêu tiểu Hồng nương hồng bao.”
“Thu đến đến từ che trời hồng bao.”
“Đại lão!

Thế giới của chúng ta xuất hiện người xuyên việt, ngươi nhất định muốn hỗ trợ a.” https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên