/3Thả xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh!

Những cái kia nhân vật chính không cần giúp đỡ.

Thật vất vả xuyên qua một lần, ngoại trừ một chút ý khó bình, còn lại chính là kinh nghiệm một chút cảnh nổi tiếng, ăn dưa xem kịch le le khay.

Đương nhiên còn có......

Danh kiếm, rượu ngon, tuyệt thế giai nhân!


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Cổ Long thế giới bên trong ăn dưa kiếm khách không pop-up, Cổ Long thế giới bên trong ăn dưa kiếm khách txt toàn tập download, Cổ Long thế giới bên trong ăn dưa kiếm khách chương mới nhất đọc


Truyện ngẫu nhiên