/55
Cửu tinh Bá Thể Quyết giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com    Là đan đế trùng sinh? Là dung hợp linh hồn? Bị trộm đi linh căn, linh huyết, linh cốt ba không thiếu niên —— Long Trần, bằng vào trong trí nhớ luyện đan thần thuật, tu hành thần bí công pháp cửu tinh Bá Thể Quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời.
   Bàn tay thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, quyến rũ các loại mỹ nữ, trấn áp ác quỷ Tà Thần.
   Giang hồ truyền văn: Long Trần vừa đến, mà rống lên thiên khiếu.

Long Trần vừa ra, Devil May Cry thần khóc.
   Câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đó chính là bản sự nhi, muốn dò số chỗ ngồi, dành thời gian tiến nhóm: 487963015 WeChat tài khoản công chúng: Bình thường ma thuật sư, hoặc lùng tìm: pingfanmoshushi1982, tài khoản công chúng bên trên hỏi gì đáp nấy, phúc lợi nhiều!
   https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên