/3


“Mặc dù con mắt đã an nghỉ, nhưng chỉ cần trái tim không ngừng, thân thể của ta liền là ánh mắt của ta.”
Mù hai mắt vốn nên tuôn ra bóng tối vô tận, một đời cùng hắc ám làm bạn, nhưng cuối cùng cũng có thể tản mát ra hào quang sáng tỏ.
Cái này,
Chính là quang ba động!
“Đao trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn.”

Truyện ngẫu nhiên