/4
Đấu La chi thể thuật thành thần giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com ( Không phải nguyên tác đảng chớ vào ) Ngọc Thiên Hằng: “Lục Thiên Vũ......

Ta Võ Hồn là Lam Điện Phách Vương Long, nắm giữ điều khiển sấm sét năng lực ngươi biết cái gì.”
Lục Thiên Vũ: “Ta biết thể thuật.......”
Davis: “Lục Thiên Vũ......

Ta Võ Hồn là Bạch Hổ, có thể cùng U Minh Linh Miêu Võ Hồn thi triển Võ Hồn dung hợp kỹ ngươi biết cái gì.”
Lục Thiên Vũ: “Ta biết thể thuật.......”
“Lục Thiên Vũ......

Ta Võ Hồn là......

Ngươi biết cái gì.”
Lục Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào to đạo: “Đều nói, ta biết thể thuật.......” https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên