/2

Tay cầm Nhật Nguyệt trích sao trời, thế gian vô ngã như vậy người!Đều nói Hoắc Vũ Hạo cuối cùng quên mất sơ tâm, bị Đường Tam tuần thành cẩu, kia nếu Tiêu Viêm mang theo có được Dược lão linh hồn thể nhẫn, xuyên qua đến Đấu La đại lục trở thành Hoắc Vũ Hạo đâu?Nếu con bướm kích động cánh, vận mệnh thoát ly vốn có quỹ đạo…【 đã có 7000 đều đính 150 vạn tự xong bổn tinh phẩm đấu cùng người 《 Đấu La: Tiêu Viêm xuyên qua thành Đường Tam huynh đệ 》 thỉnh đại gia yên tâm truy đọc 】

Truyện ngẫu nhiên