/44

Tiểu thuyết đô thị cổ tiên y giới thiệu vắn tắt:Sinh viên năm ba lá bất phàm, người giả bị đụng cho mẫu thân gom góp tiền thuốc men, lại gặp được không theo sáo lộ ra bài nữ lái xe, bị đụng sau thu hoạch được cổ y cửa truyền thừa, từ đây thông y thuật, tu công pháp, quậy tung đô thị, thắng được vô số mỹ nữ ưu ái. (siêu thoải mái bia đen Wechat công chúng hào thượng tuyến, hoan nghênh mọi người chú ý. )>

Truyện ngẫu nhiên