/3


Nhiều nữ + Đông phương huyền huyễn + Sát phạt quả đoán + Xuyên qua
Bắt đầu tại tạp dịch khu kiếm sống, hệ thống lại giao phó song tu công năng, nhìn tiểu nhân vật như thế nào từng bước một đạp vào đỉnh phong!

Truyện ngẫu nhiên