/6

“Ta trở về ”

Emiya trong tay xách theo mấy cân vừa mới mua được đồ ăn, kéo lấy chính mình thân thể mệt mỏi trở lại mình nơi ở, hắn muốn thừa dịp ngày nghỉ thật tốt đãi chính mình một cái.

Đột nhiên, một cái màu trắng đại quang cầu cực kỳ đột ngột xuất hiện tại nhà hắn cửa phòng khách.

“Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, nên trở về đi làm ”

“?”

Emiya một mặt nghi hoặc nhìn trước mặt đại quang cầu.

“Ta vừa mới đạt tới a, hơn nữa ta nghỉ ngơi thời gian không phải có 1 năm sao?”

“Trên trời mười năm trên mặt đất một ngày, bây giờ đã quá hết một năm , chuẩn bị xong chưa?”

“Không, ————————————————”

Còn chưa có bắt đầu nấu cơm Emiya lại một lần nữa bị đại quang cầu lôi đi .

【 Hình ảnh tài liệu bắt nguồn từ thích cho lưới, như có xâm phạm bản quyền, liên hệ xóa bỏ 】


Truyện ngẫu nhiên