/4
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Fairy tail chi trắng ma đạo sĩ 】 bốn trăm năm trước, đây là một cái cự long tàn phá bừa bãi thời đại, ánh lửa ngút trời, nhân loại kéo dài hơi tàn, khắp nơi đều là hủy diệt vương quốc cùng đổ nát phế tích.

Một cái thân mặc trường bào màu trắng thiếu niên tóc bạc lại lặng yên lên đường!

Sharingan!

Cái này đến từ dị giới sức mạnh lại tại Ishgar trên đường lớn nở rộ đặc biệt quang mang, triệt để đặt hắn xưng hào —— Trắng ma đạo sĩ!!!

Đủ để cùng trong truyền thuyết ...

Truyện ngẫu nhiên