/8

Daye ngoài ý muốn lưu lạc hải tặc thế giới, thu hoạch được một cái kỳ quái ma pháp trận, có thể triệu hoán dị thế giới nhân vật.


Hắn cái thứ nhất đồng bạn, vậy mà là mèo Tom!


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hải Tặc: Cái Thứ Nhất Đồng Bạn Là Mèo Tom!

Truyện ngẫu nhiên