/6

Long.

Tại phương tây là một loại tà ác truyền thuyết sinh vật.

Là đại biểu cho tham lam cùng phá hư gian ác tượng trưng.

Nhưng trừ ra những thứ này không tốt lắm ý tứ.

Hắn đồng thời cũng đại biểu cho cường đại.

Mà đặt tên là Draco.

Cũng mang ý nghĩa, đây chính là chờ đợi hắn trong tương lai, có thể trở thành một vị, có long đồng dạng sức mạnh cường đại Vu sư.............

Hắn gọi Draco.

Tên đầy đủ Draco • Malfoy.

Đây là Harry Potter nhưng lại không phải Harry Potter thế giới.

.........

Trăm vạn chữ sách cũ, 《 Quái tặc thanh xuân vật ngữ xảy ra vấn đề lớn 》, 《 Trung học Sobu cỗ máy giết người 》


Truyện ngẫu nhiên