/44

Huyền Diệu Nhi từ đương đại họa gia, xuyên qua đến nhà chỉ có bốn bức tường cổ đại nông gia,Bất quá không quan hệ, chính mình chỉ cần một bút nơi tay, không sợ kiếm không tới bạc.Chấp bút:Họa một bức vạn dặm giang sơn,Họa một bức cẩm tú điền viên.Họa một bức kim ngọc mãn đường,Họa một bức cẩm sắt hòa minh.

Truyện ngẫu nhiên