/40

Tiểu thuyết hoàn khố cuồng phi: Xấu bụng Ma Đế, tới cứng! giới thiệu vắn tắt:Hiện đại Dong Binh Nữ Hoàng một khi xuyên qua, trở thành không có chút nào tu vi, da thịt đen nhánh khô quắt giá đỗ nhỏ củi mục? Đó là các ngươi vô tri, tỷ vốn là tuyệt thế thiên tài được chứ. Làm xấu xí dung nhan thối lui, thay đổi tấm kia thư hùng chớ phân biệt nghịch thiên tuyệt sắc chi tư lúc, nhất thời làm thiên hạ nam nữ mới thôi điên cuồng. Tu luyện thăng cấp, thuận tiện ngược cặn bã, sinh hoạt được không hài lòng, nhưng cái nào đó lớn mật nữ nhân đầu óc co lại, đùa giỡn cái nào đó ngay tại tắm rửa tuyệt thế mỹ nam, từ đây bị dây dưa, bóp rơi đóa đóa hoa đào. Từ đó gặp gỡ tà ngạo mỹ nam, hoan hỉ oan gia song túc song phi... >

Truyện ngẫu nhiên