/52


Thái Cổ dị thú lợi trảo bóp nát chư thiên tinh thần, vực ngoại Tà Tộc phát ra mê hoặc chúng sinh tê minh, trong vực sâu hắc ám yêu ma mở ra tà dị huyết đồng, viễn cổ chư thần từ trong ngủ mê thức tỉnh.

Đây là một cái đại tranh chi thế!

Nhân tộc cường giả lấy lợi kiếm vấn đỉnh thương khung, tại chư thiên vạn tộc bên trong nhô lên bất khuất sống lưng!

Sở Kiếm Thu ngẫu nhiên đạt được Hỗn Độn Thiên Đế quyết, từ yếu ớt bên trong quật khởi, đạp vào vạn giới hành trình.

Nhất niệm sụp đổ Tinh Hải, nhất niệm nứt thương khung.

Nhất niệm giết yêu quỷ, nhất niệm táng Thần Ma!

Quan sát chư thiên Thần Vực, ai dám tranh phong? Cái này, chính là Thiên Đế chi uy!

Truyện ngẫu nhiên