/9
Xuyên qua đến Hồng Hoang sơ kỳ, kích hoạt lên làm ruộng hệ thống, Đoan Mộc vân hải cũng không biết mình tu vi gì, bên ngoài lại là hung thú khắp nơi làm loạn, quá nguy hiểm, đành phải tại hệ thống đưa tặng tiểu nông trường đủ loại thái, giội tưới hoa các loại .

Kỳ thực hắn trồng ra thái đều chứa Đại Đạo Pháp Tắc mảnh vụn, trồng hoa, trồng quả thụ các loại cũng là hỗn độn linh căn, hệ thống đưa tặng một con mèo, càng là đáng sợ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới.

Vốn cho rằng sẽ một mực dạng này bình tĩnh lại, thẳng đến ngày nào đó....

Truyện ngẫu nhiên