/3
Diệp Trần xuyên qua vạn cổ thế gia, trở thành nhất tộc Đế tử.
Phụ mẫu vì Cửu Thiên Thập Địa vô thượng đế giả, vẫn là đại thế thiên kiêu, kỷ nguyên nhân vật chính?
Cái gì?
Lão Lục cha mẹ nói con đường vô địch muốn từ búp bê nắm lên, lại muốn dẫn hắn ẩn cư Thập Vạn Đại Sơn, hồng trần luyện tâm?
Diệp Trần: “Lão tổ cứu ta!”
Cơ, diệp hai tộc lão tổ: “Ta cũng không muốn đó a, thế nhưng là hắn cho chúng ta Vạn Vật Mẫu Khí nguyên căn ai!”
Diệp Trần quyết định chắc chắn, ta không trang rồi, ta ngả bài!
“Đinh, chúng hệ thống quy vị!”
“Đánh dấu hệ thống quy vị, thu được Cực Đạo Đế Binh — Luân Hồi kiếm!”
“Kịch bản hệ thống quy vị, xem xét tất cả nhân sinh kịch bản!”
“Đốn ngộ hệ thống quy vị, thu được tối cường ngộ tính!”
“Trường sinh hệ thống quy vị, sống sót liền trở nên mạnh!”
Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Diệp Trần liền có thiên!
Sát vách Thạch thôn, sữa thú em bé chí tôn cốt Niết Bàn.
“Đinh, mở ra nhiệm vụ chính tuyến: Dưỡng thành Hoang Thiên Đế bắt đầu.”
Phàm tục Thiên Đấu quốc, tiểu ăn mày bị đánh, vết thương chồng chất, Diệp Trần vì nàng đồ diệt một thành.
“Đinh, tìm được Ngoan Nhân Nữ Đế, ban thưởng Bàn Cổ tinh huyết một bình.”
Vạn tộc khôi phục, hư không chiến đài buông xuống, vô số thiên kiêu huyết chiến, ma luyện bản thân.
Diệp Trần hóa thân vô đạo đồ tể, thu hoạch ngàn vạn thiên mệnh điểm, pháp tắc viên mãn, tấn thăng đỉnh phong Đại Thánh.
Thánh khư thánh địa, đánh dấu hình thức đổi mới, hủy diệt nhất tộc có thể đạt được diệt tộc đại lễ bao.
Từ đây ba ngàn Đạo Châu nhiều một cái Diệp lão ma truyền thuyết, vô số cổ tộc run lẩy bẩy.
Thiên Uyên phá toái, dị vực bất hủ Tiên Vương nâng đỡ Đế thành đánh tới, lại bị một cái tát tử đập bay!
“Vũ mở đất cứu ta!”
Bất Hủ Chi Vương ho ra máu, ra sức kêu cứu.
Thượng thương phía trên xâm lấn, Diệp Trần bạo chủng, kiếp trước thức tỉnh!
Cửu thế Tổ Vương, đời đời tối cường!
Chư Thiên Vạn Giới khởi nguyên chi bí dần dần vạch trần......

Truyện ngẫu nhiên