/4
【 Phi Lô mạng tiểu thuyết độc nhất ký hợp đồng tiểu thuyết: Long châu: Vị diện thành thần 】 trùng sinh long châu thế giới tương lai, Lý Phong lại bị hệ thống gài bẫy một thanh, mặc dù có người Saiyan huyết mạch, nhưng là cư nhiên trở thành Turles, cái gì hệ thống phúc lợi cũng không có, chỉ lấy mười mấy vạn sức chiến đấu đối mặt cường hãn người nhân tạo, nhất định chính là thật là hố a!

Lại nhìn Lý Phong mang theo hệ thống, xuyên qua Chư Thiên Vạn Giới, du hí nhân sinh!

Truyện ngẫu nhiên