/33

Làm một cái bị xuyên qua nữ pháo hôi nữ xứng Mộ Vãn Ca tỏ vẻ, nàng muốn nghịch tập! Nghịch tập! Nghịch tập!Ôm nghịch tập đùa chết tiểu biểu tạp nguyện vọng, từ đây đi lên ác độc nữ xứng con đường, một đi không trở lại!Nam nữ chủ? Trời sinh một đôi?Ngượng ngùng, tỷ liền thích chia rẽ trời sinh một đôi!PS: Đây là một cái ác độc nữ xứng bị pháo hôi sau trói định hệ thống xuyên qua với các vị diện, chuyên làm chia rẽ nam nữ chủ hoạt động, hoàn thành ký chủ tâm nguyện, ngẫu nhiên công lược cái nam xứng chuyện xưa.

Truyện ngẫu nhiên