Thể loại: Huyền huyễn thần quái, tu tiên, nhật ký, cổ trang, đoản văn
Tình trạng:  16 chương
Edit : Màn Thầu 

Cậu chuyện kể về quá trình một môn phái xuống dốc trầm trọng....

Huyền huyễn thần quái, tu tiên, nhật ký, đùa bức

Truyện ngẫu nhiên