/109

Nàng là vương bài đặc công, lại xuyên qua thành Nghiệp Thành đệ nhất phế sài kỳ ba nữ!Bổn tiểu thư là xấu nữ? Hóa kén thành điệp, sáng mù ngươi thái kim đôi mắt danh lợi!Bổn tiểu thư là phế sài? Thiên lôi nơi tay! Phách ngươi ngoại tiêu lí nộn thơm ngào ngạt!Chỉ là tham tài háo sắc không đáy tuyến, thề muốn đào hoa khắp nơi khai!Mỗ tôn tay trái cầm đao, tay phải lấy kiếm, chém lạc đào hoa một đóa đóa!Mỗ nữ nhướng mày cười: “Ngươi chém ta đào hoa, ta ngược ngươi bạch liên, hai chỉ yêu nghiệt thấu một đôi, tuyệt phối!”

Truyện ngẫu nhiên