/6

【 Tam quan không cùng ngũ quan đi 】【 Đường Tam đảng thỉnh trên xuống 45~80 chương 】
Chính nghĩa không phải treo ở mép, mà là vì đại lục chân thực suy nghĩ, chủ nghĩa đế quốc, quý tộc chính nghĩa, Thần Giới quy tắc, để đại lục không cách nào phát triển, bách tính không cách nào xoay người, lật đổ bọn chúng, cho đại lục sinh linh một cái hạnh phúc sinh hoạt, để đại lục không tại sinh linh đồ thán mới là —— Chính nghĩa.
Nam chính đứng đội Vũ Hồn Điện.
Thiên Nhận Tuyết cổ nguyệt na
Tiền kỳ dẫn đạo Đường Tam, hậu kỳ ngược Đường Tam, ngược Shrek, Đường Hạo.
Ngọc Tiểu Cương toàn trình thê thảm.


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Người tại Đấu La, bắt đầu bị Đường Hạo vứt bỏ không pop-up, người tại Đấu La, bắt đầu bị Đường Hạo vứt bỏ txt toàn tập download, người tại Đấu La, bắt đầu bị Đường Hạo vứt bỏ chương mới nhất đọc


Truyện ngẫu nhiên