/3

« linh dị khôi phục »+ « não động »+ « kinh sợ hàng lâm »+ « quỷ dị chuyện lạ »

"Bác sĩ, ngươi nói có khả năng hay không, ta thật đã chết?"

"Trong mộng ta nhìn thấy một cái nữ nhân, đứng tại ta trước mộ phần, một bên hô ta danh tự, một bên thiêu cho ta giấy."

"Còn nói ta sống thời điểm nghèo khó thiếu thốn, hiện tại chết nhất định phải nhiều hưởng thụ một chút."

"Tỉnh lại thời điểm, mép giường nhiều 3000 vạn..."

Tống Chung mơ thấy một người đẹp tại mộ phần đốt vàng mã, trên mộ bia kề sát vào hắn hình ảnh.

Ngày thứ hai tỉnh lại, mép giường đống một bó lại một bó tiền mặt.

Đốt tiền giấy thì coi như xong đi, đối phương còn đốt một cái mở mắt Quan Công đồ, nói bảo mình ở phía dưới đừng bị khi dễ?

Truyện ngẫu nhiên