/6
Tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà xuyên qua đến một cái Chakra khôi phục, toàn dân tu luyện nhẫn thuật thế giới!? Những người của thế giới này, cũng không biết Sharingan, không biết Hào Hỏa Diệt Khước? Đẳng cấp cao nhất nhẫn thuật, cũng chỉ khai phát đến A cấp? Triệu Hàn xuyên qua mà đến, vừa bắt đầu liền kết ấn thi triển ra đa trọng ảnh phân thân, chấn kinh toàn thế giới!

Truyện ngẫu nhiên