/77

Thiếu niên khương thiên tư chất hơn người, lại nhân huyết mạch vấn đề trở thành trò cười, nhận hết chèn ép! Nhân sinh nhất thất ý thời khắc, vận mệnh đột nhiên nghịch chuyển!Bằng vào mẫu thân lưu lại thần bí pháp bảo, Khương Thiên dung hợp man huyết thần long huyết mạch, cường thế quật khởi, nghiền áp các lộ thiên tài!Nhưng mà theo không ngừng trưởng thành, hắn phát hiện bên người người cùng sự cũng không có đơn giản như vậy, ngay cả thế giới này đều tràn ngập thật lớn âm mưu cùng quỷ dị bí mật!

Truyện ngẫu nhiên