/2
Tên gốc: 咸鱼位面直播间.

Hán Việt: Hàm ngư vị diện trực bá gian.

Tác giả: Quán Mộc Chu Cẩn - 灌木朱瑾.

Thể loại: Đam mĩ, HE, hiện đại, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh,...

Edit & Beta: Krystal.

******

~ Văn Án ~

Phương Trường bất ngờ trở thành streamer sau một buổi lãnh hội cái gọi là phương thức cũng như hợp đồng stream.

Không ngờ rằng lại là đem người trực tiếp truyền tống.

Đối mặt với công việc có phần kì lạ này, Phương Trường muốn vô cùng muốn nộp đơn từ chức.

Khát vọng muốn từ chức có thể nói là mười phần mong mỏi.

Mãi đến khi cậu thấy được các loại khen thưởng đa dạng --

- -Thế giới tương lai khen thưởng 【 dân dụng nhanh và tiện cơ giáp *1 】

- -Thế giới tu chân khen thưởng 【 hoàn hồn thảo *12 】

- -Thế giới phép thuật khen thưởng 【 lôi hổ tinh hạch *1 】

Phương Trường:..."Cảm ơn các nhóm khen thưởng nha!!"

Tâm tình Phương Trường lung lay trước những tu tiên phi kiếm, tinh tế kiếm quang cùng với các thể loại tinh hạch ma thú.

Chẹp.... Bỗng dưng cảm thấy công việc này... Thật giống như có chút ý nghĩa.

Có điều...

Thấy gọi là phòng livestream cá mắm thì hợp hơn đấy.

Truyện ngẫu nhiên