Thể loại: Hiện đại - đồng nhân
Nữ chính: thay đổi bản Yang Shi On
Nam chính: đáng yêu kỳ quái lại soái khí  quân chủ

Yang Shi Ohn nhìn Quân chủ hỏi:" này, trên thế giới này không có quỷ thật sao?, nếu có thì ngươi thật sự không sợ hãi?"

Quân chủ: "Ta tuyệt đối không sợ hãi, so với quỷ quái không phải người sống đáng sợ hơn sao?"

Trải qua không biết bao lâu...

Yang Shi Ohn: "Ta không cần ngươi, cho dù không có ngươi ta vẫn có thể sống tốt"

Quân chủ: "Ta cần ngươi, không có ngươi ta thực sự không biết sống thế nào là tốt"

Truyện ngẫu nhiên