/5
Xuyên qua hơn 20 năm sau, đột nhiên bị bắt bỏ vào địa lao, bắt đầu kỳ diệu con đường tu hành.
Tu hành từng bước là kiếp nạn, cũng may hai mắt thu được xem thấu vạn vật tin tức năng lực, có thể trốn tránh hết thảy nguy hiểm.
【 Quyển sách tuyệt đối không nữ chính 】【 Giới thiệu vắn tắt bất lực, mời xem 】

Truyện ngẫu nhiên