Lý Tuấn là Ngân An tập đoàn tiểu thiếu gia, hắn chẳng những gia tài bạc triệu, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao, hắn đối với mỹ nữ yêu thích giống như mèo ngửi được cá mùi tanh như thế, chỉ cần là mỹ nữ hắn đều muốn thu về môn hạ của mình, hắn chẳng những đối với thân nhân của mình sinh ra tà niệm, bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu nữ nhân cũng đều không buông tha.

Tại một lần bất ngờ tai nạn xe cộ phía sau, hắn lấy được một cái danh xưng là toàn bộ vũ trụ duy nhất một cái siêu cấp tán gái hệ thống, đây càng tăng lên hắn tán gái xác suất thành công, thế là, cái gì cấm kỵ, loạn luân với hắn mà nói đều không phải là cái gì vi phạm lương tri chuyện!

Cũng may hắn từng có người ‘ Bản lĩnh ’, chẳng những có thể đem mỹ nữ thu nhận môn hạ của mình, hắn còn có bản sự nhường mỹ nữ một mà tiếp, tái nhi tam cam tâm tình nguyện cùng hắn phát sinh siêu hữu nghị quan hệ!

Truyện ngẫu nhiên