/5

Chúng ta sáng tạo thần chỉ, thiết lập tín ngưỡng, lấy này miêu tả chúng ta cứu rỗi.Chúng ta cầm trong tay hệ thống gia phả, phân tích lấy quá, lấy này tới trở thành toàn biết một.-------------------------Phía dưới là lời của DQL------------------------PS: Ai phát hiện name cần dc edit trg truyện muốn nó dc edit thì xin hãy comment name đó tại chương hoặc xin làm DQL để có thể tự edit name. Xin cảm ơn.PS: Nếu name comment đã được edit xin hãy xóa comment name. Xin cảm ơn

Truyện ngẫu nhiên