/9
năm 2003 sơ.Lúc này, Đào Bảo chưa thành lập, Tiểu Mễ không thấy tăm hơi, giá phòng không có cao cao không thể với tới, hết thảy ngành nghề tươi tốt...Mang theo tương lai ký ức, Trần Bình trở lại 2003, toàn bộ Địa Hoàng kim 2003.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sống Lại Gây Dựng Sự Nghiệp Nhân Sinh!

Truyện ngẫu nhiên