/8

Tài nguyên thiếu thốn, yêu tà khắp nơi, Trần Lâm xuyên qua đến một cái quỷ dị thế giới bên trong.



Vốn nên nên cao cao tại thượng tu tiên giả, ở đây lại trở thành yêu ma quỷ quái săn thức ăn đối tượng, tình cảnh gian khổ.



Đối mặt loại này bắt đầu, Trần Lâm chỉ có chú ý cẩn thận, phát triển cẩu đạo tinh thần, bộ bộ kinh tâm tiến lên.



Thẳng đến, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm!



Đoạt thiên địa chi uy, trảm vô tận yêu ma!

Truyện ngẫu nhiên