/14

Đây là một cái người xuyên việt đạt được nhìn thấu người khác ‘ nhân sinh hồ sơ ’ năng lực sau, ở thế giới huyền huyễn giả mạo thiên cơ thần toán chuyện xưa.

Truyện ngẫu nhiên