Long sinh hai con cũng có khác biệt, thiên tài ca ca cùng củi mục đệ đệ, rõ ràng là giống nhau như đúc song bào thai, nhưng lại có khác biệt trời vực, chỉ có bọn hắn cái kia mong muốn nằm ngửa tâm lại là giống như đúc.

Tại bọn hắn ra đời một đêm kia, trăng sáng nhô lên cao.

Truyện ngẫu nhiên