Nam : quáng tĩnh, dương quá, gia luật tề, huynh đệ họ võ, quách phá lỗ, hoàng dược sư..... Nữ : hoàng dung, tiểu long nữ, quách phù, quách tương, Hoàn Nhan bình , gia luật yến , cô ngốc,... P/s truyện đóng dấu x-rate thể loại :Võ hiệp, loạn luận, NP, tự ngược... (hàng nặng) ko thích đừng đọc , tiến độ


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Điêu Hậu Truyện Chi Huyễn Dục Ký!

Truyện ngẫu nhiên