/14
Thập phương loạn thế, nhân gian Võ Thánh!

Giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com triều đình mục nát, binh phạt tranh chấp.
Ma Môn loạn thế, yêu đảng làm gian, thế gia xưng tôn, môn phiệt cát cứ.
Có người dã tâm, xưng tôn làm tổ, mưu toan lại lập thiên hạ;
Cũng có đại nghĩa giả, kiếm chỉ thương khung, kiệt lực đẩy loạn càn khôn.
Võ đạo, thuật pháp, thần thông.
Trong loạn thế, hào kiệt nổi lên bốn phía;
Trong giang hồ, đã có có thể xưng tiên phật giả.
Trần thôi cầm trong tay nửa bộ võ Thần Điển, tại mờ mịt ở giữa hàng thế, san bằng cái này phân loạn thế gian.
“Ta tên thôi, người nào ngăn ta, vạn sự đều yên!!” https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên